Nieuws

Traditionele Paasjubel een muzikale overdenking op het Kerkplein

De Paasjubel bestaat al heel wat jaren en is niet weg te denken in onze stad. De organisatie van de Paasjubel was ook dit jaar weer in handen van
Missie in Meppel, een interkerkelijk samenwerkingsverband van negen kerken in de stad Meppel. Zondag 31 maart werd er weer in de openlucht gezongen
tijdens de feestelijke Paasjubel op het Kerkplein in het centrum van Meppel. Onder leiding van CMV De Bazuin werden er weer enkele bekende
Paasliederen gezongen en werd er stilgestaan bij de levende opgestane heer Jezus

Cheryl Groen/ foto Leo de Harder (RTV Meppel)