Regio

Tijdelijke verkoopstop bij Actium door druk op huurmarkt

Actium kiest voor een tijdelijke verkoopstop van twee jaar vanaf 1 juni 2023. Onder meer de druk op de woningmarkt en hiermee ook op de sociale huurmarkt is hiervoor de reden. Actium ziet dat belangstellenden voor een huurhuis met langere wachttijden te maken krijgen en dat het aantal reacties per vrijkomend huis toeneemt. Rein Swart, directeur-bestuurder: “Het besluit tot een tijdelijke verkoopstop geeft enige verlichting, maar is helaas geen tovermiddel. Toch doen we het, want ieder huis dat extra beschikbaar komt voor mensen die op een huurwoning wachten, telt. Ook sluit dit besluit aan bij het voorstel van de huurdersorganisatie MEVM en de wens van een aantal gemeenten in ons werkgebied.”

Rein Swart licht toe: “Een verkoopstop is een unieke beslissing voor ons als corporatie. Want om het woningbezit op lange termijn gezond te houden, is het nodig om woningen te verkopen. Evengoed is de nood nu zo hoog dat we hiermee tientallen huurders op korte termijn kunnen helpen en dat weegt voor ons zwaarder.” De verkoopstop gaat in op 1 juni 2023 en eindigt twee jaar later.

Woningen die aangewezen zijn voor verkoop, worden normaliter verkocht wanneer de huidige huurder de woning verlaat. Tijdens de verkoopstop worden deze verkoopwoningen opnieuw verhuurd voor onbepaalde tijd. Niet alle woningen die voor verkoop in aanmerking komen, vallen onder de verkoopstop. Dat heeft te maken met langdurige afspraken met andere partners. Te denken valt aan appartementen die onderdeel uitmaken van een Vereniging van Eigenaren.

Actium verkoopt gemiddeld 50 tot 65 woningen per jaar. Actium onderzoekt of zij een deel van de vrijkomende woningen passend kan inzetten als zogenoemde wisselwoning of tijdelijk voor de daarbij passende doelgroep.

RTV Meppel/ shutterstock