Nieuws

Tien straatnamen wijkdeel Weideblick Meppel bekend

Gemeente Meppel heeft tien nieuwe straatnamen bekend gemaakt. Het zijn de straten van wijkdeel Weideblick in Nieuwveense Landen. De namen zijn verwijzingen naar het water in en om de stad.

Nieuwe bewoners komen te wonen aan: Westergrift · Baggelaar · Bolsterturf · Scheepsjager · Legakker · Schutsluis · Baggerbeugel · Oostergrift · Bakkersturf · Kaapstander.

Foto Daan Prest. Presentatie plannen Weideblick in juni van dit jaar. Nu zijn de straatnamen bekend.