Schooltv

Fusie Dingstede en Stad & Esch nagenoeg rond na akkoord gemeenten

De fusie van RSG Stad en Esch en CSG Dingstede nadert voltooiing. Vanaf 1 januari gaan de middelbare scholen in Meppel verder als één onderwijsstichting. Gemeente Westerveld ging deze week akkoord en de scholen verwachten 28 oktober groen licht van gemeente Meppel.

Met de toestemming van Westerveld is een belangrijke stap gezet in de fusie, al was het niet spannend voor bestuurder Peter de Visser. “Het is allemaal goed voorbereid en doorgesproken met de ambtenaren en wethouders. Het was een formaliteit”, zegt hij. Op 28 oktober ligt het onderwerp voor de raad van Meppel. Ook daar verwacht hij geen problemen. “Kwestie van afhameren. Eigenlijk is het een voldongen feit.”

Anders dan Dingstede moet Stad en Esch toestemming hebben van de gemeenten. Dingstede, als christelijke middelbare school, valt onder het bijzondere onderwijs en daardoor buiten toezicht van de gemeente. Het openbare onderwijs van Stad en Esch met vestigingen in Diever (gemeente Westerveld) en Meppel valt wel onder de verantwoordelijkheid. “Als er iets misgaat is de gemeente verantwoordelijk, omdat openbaar onderwijs wettelijk gegarandeerd is. Daarom houden ze vinger aan de pols”, aldus De Visser.

Meppel is een krimpregio
Als Meppel instemt is de fusie afgerond. Eerder stemden de Raad van Toezicht van beide scholen al in. Voor de scholen verandert er feitelijk niets, belooft De Visser. “Het verschil zit vooral op de achtergrond. We gaan afdelingen zoals financiën en ICT aan elkaar koppelen zodat we efficiënter kunnen werken.”

Efficiëntie is nodig, zegt De Visser. “Meppel is een krimpregio. We moeten een slag maken om ook bij minder leerlingen kwaliteit te blijven leveren.” Dat alle docenten straks in dienst komen bij de nieuwe stichting is onderdeel van de oplossing. “Bij specifieke vakken zoals wiskunde D, techniek en kunst horen specifieke docenten. Die hebben we straks in dienst en kunnen we verdeeld inzetten. Normaal was een bijzonder schoolvak verloren gegaan bij weinig animo, nu voorkomen we dat door animo aan elkaar te verbinden.”

Nul vragen ontvangen
Van onrust onder de leerlingen is totaal geen sprake vertelt de bestuurder. “We hebben nul vragen ontvangen. We hebben mails rondgestuurd. We zijn immers wettelijk verplicht om iedereen te informeren, maar niemand reageert er verder op. Dit staat ook op grote afstand van de mensen. Het is belangrijk wat in de klas gebeurt, maar wat daarboven bestuurlijk gebeurt vindt niemand interessant.”

De Visser is gelukkig dat de fusie soepel verloopt. “Beide scholen hebben last van de krimp, daarover hebben we ook gesproken met het Ministerie van Onderwijs. Zij raadden aan om op tijd te beginnen met een fusie en daarom zijn we drie jaar geleden al begonnen. Dat moet ook tijdig. Als de krimp al inzet ga je onder druk verkeerde dingen doen.”

Peter de Visser is sinds 2006 directeur op Stad en Esch. Sinds januari van dit jaar is hij ook interim-bestuurder van Dingstede. Vanaf 1 januari aanstaande wordt hij directeur van de nieuwe onderwijsstichting.

Foto archief