Nieuws

Thema avond Jeugdzorg in de Samenstroom op 6 mei a.s.

Op maandag 6 mei organiseert de fractie van het CDA Meppel, in samenwerking met de CDA bestuurdersvereniging, een thema-avond over de Jeugdzorg.  Tijdens deze avond zal er een interactieve lezing gegeven worden door Sharon Stellaard.  Op 8  maart 2023 promoveerde Stellaard op haar proefschrift “Boemerangbeleid”; over de aanhoudende tragiek in passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid. Stellaard neemt de deelnemers mee in een halve eeuw hervormingsbeleid op het gebied van de jeugdzorg. Ze laat de deelnemers kennismaken met de patroonvorming die ze daarbij vond.

Vervolgens staat ze stil bij de implicaties van de Hervormingsagenda jeugd 2023-2028 en het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 2026-2031. Naast Stellaard zal er een masterclass gegeven worden door Bert Wienen, die onderzoek doet naar de vraag waarom er steeds meer kinderen zijn die jeugdzorg nodig hebben. Wienen stelt tijdens de thema-avond de vraag  of het stijgende jeugdhulpgebruik wel te vinden is in het sociaal domein, of dat dit heel ergens anders gezocht moet worden.

De thema avond vindt plaats in de Samenstroom, Groenmarktstraat 4 in Meppel en is voor iedereen vrij toegankelijk. Vanaf 19.00 uur is de inloop.

Cheryl Groen/ foto Shutterstock (RTV Meppel)