Schooltv

Terra MBO start nieuwe opleiding: Groen, Grond en Infra

Vanaf schooljaar 2024-2025 start Terra MBO met een nieuwe opleiding Groen, Grond en Infra. In de opleiding komt techniek aan bod, maar speelt ook de werkomgeving een belangrijk rol. De werkomgeving kan een bouwterrein zijn, landbouwperceel of natuurgebied. Met deze nieuwe opleiding speelt Terra in op de ontwikkeling dat medewerkers in de groene sector breed inzetbaar moeten zijn.

De combinatie van verschillende onderwijsfacetten zorgt ervoor dat de student na de studie aan de slag kan bij zowel een agrarisch loonbedrijf, een cultuurtechnisch bedrijf, een grondverzetbedrijf, gemeentes en waterschappen of als hovenier.

De opleiding is tot stand gekomen in samenwerking met het bedrijfsleven. De bedrijven blijven ook een belangrijke rol spelen tijdens de opleiding, bij de inhoud van de opleiding maar zeker ook als stagebieders.

Opleidingsdirecteur Ageeth Nijboer licht toe: “De opleiding Groen, Grond en Infra biedt een unieke combinatie. De student leert werken met grote machines in de landbouw, infra of het groen, maar let daarbij ook goed op de impact die de werkzaamheden hebben op de omgeving. Daarbij zorgt de samenwerking met het bedrijfsleven ervoor dat wij met elkaar studenten klaarstomen voor de arbeidsmarkt die aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven. Studenten die klaar zijn voor de toekomst!”

Tijdens de opleiding Groen, Grond en Infra leert de student werken met machines, werktuigen en gereedschappen. Bijvoorbeeld met een trekker,
hydraulische graafmachine, oogstmachine of maaimachine. Er zijn lessen over bodem, gewassen, natuurbeheer en het meten en uitzetten van klussen en projecten.

Met de start van de opleiding Groen, Grond en Infra verdwijnen de opleidingen Loonwerk en Groen & Cultuurtechniek. Deze opleidingen gaan op in Groen, Grond en Infra.

Meer informatie over de opleiding of het vak? Kom langs op de open dag op donderdag 9 november in Emmen, Groningen en Meppel. Kijk op www.mboterra.nl/groengrondeninfra of op: kennisenkracht.nl

Tekst/foto Terra 031123