Nieuws

Tafel in de Tuin verdeelde belangstelling over twee edities

Zaterdag vanaf 10 uur stonden meer dan 200 stands klaar in Meppel Noord t.w. Nieuwveenselanden, Watertorenbuurt, Haveltermade, Centrum, Ezinge, Blankenstein en Oosterboer. Ook in deze wijken waren heel wat zolders opgeruimd. Er waren immers al bijna een jaar lang geen rommelmarkten geweest. En opruimen en weggooien past niet bij ons “Hollanders”. Er zijn weinig landen waar Marktplaats zo groot is geworden als in Nederland. Tafel in de Tuin is als zodanig de evolutie van kleedjes- en rommelmarkten.

Als eerder gezegd beregezellig. Met het hele gezin overbodige zaken, eigen creatieve producten of nuttige zaken aan de man brengen. Of gewoon een gezellig praatje met de buren. Sociaal , verbindend leuk met revenuen voor jezelf of voor het goede doel.

Meer foto’s op
https://www.facebook.com/rtvmeppel

Foto Arjan Tien