Schooltv

Taaltrein voor kinderen met taalontwikkelingsstoornis in Meppel

De dozen zijn uitgepakt. De ruimtes zijn ingericht en gezellig gemaakt. Alles staat klaar om de kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) te begroeten. Op 8 april is Kentalis in Meppel een nieuwe behandelgroep gestart: de Taaltrein. De Taaltrein is er voor kinderen van twee tot vijf jaar, met TOS. Dit houdt in dat ze moeite hebben met praten en/of het leren van taal. Wanneer een kind een taalontwikkelingsstoornis heeft, dan helpt vroegbehandeling bij het beter leren communiceren. De Taaltrein van Kentalis zit aan de Kp laan 22 in Meppel.

Vijf procent van de kinderen heeft TOS
In een klas of groep van twintig kinderen, heeft – statistisch gezien – één kind TOS. Bij kinderen met TOS wordt taal in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. “Vroegtijdig de juiste hulp bieden kan grote ontwikkelproblemen op latere leeftijd voorkomen”, zegt Maaike Brandenburg, teamleider van de Taaltrein in Meppel. “Met extra hulp kunnen kinderen met TOS vaak goed meekomen. Bijvoorbeeld door behandeling bij een logopedist. Als blijkt dat een peuter meer specialistische hulp nodig heeft, dan kan vroegbehandeling op de Taaltrein uitkomst bieden. Zo voorkomen we dat achterstanden nog groter worden.”

Vroegbehandeling TOS
Op de Taaltrein wordt spelenderwijs gewerkt aan de taal- en spraakontwikkeling van het kind. De kinderen komen drie dagen per week naar een kleine groep. De dag verloopt volgens een vast programma. De deskundigen die op de groep werken, weten alles van TOS, de taal- en spraakontwikkeling, communicatie en de invloed van TOS op de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast krijgen ouders informatie over TOS en leren zij bijvoorbeeld hoe ze hun kind thuis kunnen aanmoedigen om meer te praten.

Samenwerking
Op de locatie van de Taaltrein zijn ook andere zorg- en onderwijsorganisaties gevestigd waaronder het Orthopedagogisch Didactisch Centrum (OPDC). Een mooie aanvulling volgens Maaike Brandenburg: ”Dat de Taaltrein bij het OPDC onder één dak zit biedt mogelijkheden tot samenwerking in de toekomst, op het gebied van zorg en onderwijs aan (jonge) kinderen.”

Over Kentalis
Kentalis is er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, ook als zij meerdere beperkingen hebben. Zij kunnen bij Kentalis terecht voor onderzoek, zorg en onderwijs op maat, dicht bij huis en op locaties door heel Nederland. Ook werkt Kentalis samen met zorg- en onderwijsprofessionals in het binnen- en buitenland. Onder het motto: ‘Samen komen we verder’. www.kentalis.nl

Foto Kentalis