Gemeente

Raadsvergadering

Donderdag 21 april 2022, 19:30 uur
Agendapunten
• Benoeming diverse vacatures gemeenteraad
• Benoeming duo-raadsleden
• Tarieven Verordening Sociaal Domein 2022
De vergadering is live te volgen via de website www.gemeenteraadmeppel.nl