Regio

’t Fledder Kerspel zoekt nieuwe bestuursleden

De historische vereniging ‘t Fledder Kerspel is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het doel van de vereniging is lokale historie verzamelen, bewaren en toegankelijk maken. Het huidige bestuur bestaat uit drie leden. En dat is niet genoeg. Daarom wordt op diverse manieren door de vereniging en het bestuur aandacht gevraagd voor versterking. Voor meer informatie of aanmelden, bij voorkeur voor 20 april, kunnen belangstellenden terecht bij het secretariaat: secretaris@fledderkerspel.nl. Zie ook www.t-fledderkerspel.nl