Schooltv

Leerkrachten in Drenthe volgen workshops

“Een leerkracht die niet zingt met de klas doet de kinderen én zichzelf tekort. En meesters en juffen die hun kennis over cultuureducatie niet bijspijkeren leren onvoldoende hoe leuk het is om cultuur in te zetten bij andere vakken”. Dit stelt Peter Pot, teamleider cultuuronderwijs bij Stichting Kunst & Cultuur. Zijn organisatie biedt leerkrachten in Drenthe en Groningen 36 workshops om hen bij te spijkeren in cultuuronderwijs. Met NHL Stenden wordt op 30 maart het muzieksymposium ‘Eén muziek met…’ georganiseerd. En met de kunstencentra Krachtstof, het noordelijk festival cultuureducatie.

Cultuuronderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan het begrijpen van geschiedenis, burgerschap, taal of aardrijkskunde. Door de lesstof op een kunstzinnige manier aan te bieden is het voor sommige kinderen een stuk duidelijker. Daarnaast geeft cultuuronderwijs plezier en zorgt het voor een goede sfeer in de klas. “Ook heel belangrijk.”, zegt Peter Pot die benadrukt dat Pabo-studenten en cultureel ondernemers de workshops ook mogen volgen. “Naast de theorie zijn er veel praktijkvoorbeelden. Iets wat leerkrachten en studenten gelijk kunnen toepassen in hun eigen lessen”.

“Vooral voor kinderen met een meer visueel geheugen kan het op een creatieve manier aanbieden van de lesstof een uitkomst zijn. Geschiedenis in de vorm van een lied of topografie in de vorm van een tekenles helpt om de lessen beter te onthouden”.

Plezier hebben in het creatief inzetten van de kunstdisciplines beeldende kunst, dans, theater, muziek en film is het doel van het symposium en de workshops. Deelnemers worden bijgepraat over de nieuwste inzichten op het gebied van filmgrammatica, animatie en vakintegratie en gaan vervolgens aan de slag. Er zijn workshops die online worden aangeboden, maar ook workshops die fysiek plaatsvinden. En de belangstelling valt niet tegen. “Voor het muzieksymposium zijn al bijna 400 aanmeldingen en voor Krachtstof al ruim 200”, aldus Peter Pot.
Foto S Veldema