Regio

Subsidie voor wolfwerende rasters uitgebreid

Houders van hoefdieren in heel Drenthe kunnen subsidie aanvragen voor wolfwerende rasters. Provincie Drenthe stelt hiervoor € 400.000,- beschikbaar. Bij de eerdere subsidieregeling kwamen alleen geiten- en schapenhouders in aanmerking. Met terugwerkende kracht (vanaf 3 oktober 2022) mogen ook houders van runderen, varkens, paarden, pony’s, ezels (en kruisingen hiervan) en alpaca’s subsidie aanvragen voor het plaatsen van een wolfwerend raster. Aanvragen kunnen vanaf 1 april ingediend worden, mogelijk eerder.

Het aantal wolven in Drenthe is afgelopen jaren toegenomen. Hierdoor is ook het aantal schadegevallen toegenomen. Eind 2022 waren er verschillende aanvallen op andere dieren dan schapen en geiten. Om die reden is de huidige subsidieregeling uitgebreid naar andere hoefdiersoorten.

Rasters zijn een effectieve manier om een wolf te weren van een perceel waar dieren worden geweid. Met de subsidie ‘Voorkomen schade door wolven 2023’ komt de provincie tegemoet in de kosten van wolfwerende afrastering. De subsidieregeling loopt door tot 2025 en bedraagt maximaal € 20.000,– per dierhouder. Hiermee wil de provincie dierhouders in heel Drenthe stimuleren om hun hoefdieren of landbouwhuisdieren te beschermen tegen aanvallen van wolven door het plaatsen van wolfwerende afrastering.

Bent u houder van hoefdieren of landbouwhuisdieren in de provincie Drenthe en wilt u meer weten over de preventie van wolvenschade? Dan kunt u contact opnemen met de wolvenconsulent Jaap Mekel, via info@mekelogischbeheer.nl. De wolvenconsulent adviseert over het plaatsen van rasters en het aanvragen van subsidies.

Tekst Provincie Drenthe/ foto shutterstock