Nieuws

Structuurvisie ‘Omgevingsprogramma Noord IV’ naar Gemeenteraad

Met de structuurvisie ‘Omgevingsprogramma Noord IV’ wordt een visie geschetst voor de mogelijke ontwikkeling(en) van Noord IV. Een vastgestelde structuurvisie is de basis voor de verdere uitwerking. In de aangeboden structuurvisie zijn er twee mogelijke ontwikkelingen.

“Het liefst had ik, met name voor omwonenden en grondeigenaren, 100% duidelijkheid willen geven over de inrichting van het gebied. Dat is op dit moment helaas nog niet mogelijk. De structuurvisie is wél richtinggevend en dat is een eerste stap naar meer duidelijkheid. De definitieve inrichting bepalen we in toekomst samen met omwonden, grondeigenaren, raad en college.” Aldus wethouder De Vries.

De mogelijke ontwikkelingen zijn het vestigen van een themapark of het realiseren van een bedrijventerrein met een combinatie van andere opgaven.

De vestiging van een themapark in Noord IV zal bijdragen aan het behoud en verbreding van de toeristisch-recreatieve economie in Drenthe. Het biedt kansen voor verdere ontwikkeling van de verblijfsrecreatie in Meppel en genereert een substantieel aantal arbeidsplaatsen. De aanwezigheid van een themapark zal
nauwelijks nadelige gevolgen voor de milieukwaliteit hebben.

De uitwerking van een bedrijventerrein voorziet in de behoefte aan werklocaties en kan bijdragen aan de energietransitie. Dit scenario zal nauwelijks bijdragen aan het voorzien in (dag)recreatieve voorzieningen. Tot slot heeft een bedrijventerrein een beperkter aantal arbeidsplaatsen dan een themapark.

Raadscommissie 14 september 2023
Het ‘Omgevingsprogramma Noord IV’ wordt op donderdag 14 september 2023 besproken in de raadscommissie. De raadscommissie start om 19.30 uur en is live te volgen op www.meppel.nl

Gemeente Meppel/ foto Hans Wolff RTV Meppel