Nieuws

Strijd over nieuwbouw watervilla’s Meppel duurt voort

De gemeenteraad moet uitsluitsel geven, maar doet dat vooralsnog niet. Daarmee is er nog geen duidelijkheid over de bouw van twaalf luxe woningen in de Schuttevaerhaven van Meppel. Nadat omwonenden aan het woord kwamen, vond de raad het onderwerp niet rijp voor behandeling.

Projectontwikkelaar WVG wil op een braakliggend terrein in hartje Meppel woningen realiseren en diende daarop plannen in bij de gemeente. Die plannen werden getoetst door de gemeente en prima bevonden. In woorden van wethouder Robin van Uzlen: “Er kwam hier een initiatief binnen waarbij niets onredelijks wordt gevraagd.”

Dat zijn de omwonenden niet met Van Ulzen eens. Zij vinden de plannen wél onredelijk. Het belangrijkste punt: het ontwerp wordt groter dan de oorspronkelijke bebouwing, een reeds gesloopt bedrijfspand. Het komt dichter op de aangrenzende huizen te staan, terwijl de gemeente zelf aangaf dat er alleen gebouwd zou worden binnen de huidige bouwvlakken.

Opgeofferd
Ook aan de achterkant worden de percelen groter. De havenwoningen krijgen een terras boven het water. Daarmee wordt een deel van de haven opgeofferd en komen ze dichterbij de bestaande huizen aan de andere kant van het water. Verder vinden de buurtbewoners dat er te weinig parkeerplaatsen gerealiseerd worden en hebben zij grote twijfels bij de hoogte van de nieuwe huizen (13 meter, waar 9.80 meter toegestaan zou zijn).

Daarnaast zien de omwonenden het groen in hun buurt sterk afnemen, mede doordat de nieuwe bewoners straks hun auto in de voortuinen mogen parkeren. Over dit alles wilden de buurtbewoners graag in gesprek met de wethouder, maar dat is tot op heden niet gelukt.

Niets onredelijks
In zijn beantwoording was wethouder Van Uzlen duidelijk. Hij kreeg een aanvraag van de ontwikkelaar en heeft die beoordeeld. “We hebben een goede afweging gemaakt. Er kwam hier een initiatief binnen waarbij niets onredelijks wordt gevraagd.”

“Soms schuurt het wel”, vervolgde Van Ulzen. “Het sentiment van de bewoners kan ik daarin goed begrijpen maar we voeren pittige gesprekken met de ontwikkelaar. Het is echt niet zo dat alles kan en dat we zomaar tekenen bij het kruisje van de projectontwikkelaar.”

Twijfel
Toch stipten de buurtbewoners genoeg punten aan om de gemeenteraad wakker te schudden. “Dit heeft betrekking op het vertrouwen in de overheid”, aldus Jan van der Woerdt van het CDA richting Van Ulzen. “U noemt ‘niets onredelijks’, maar deze huizen worden zo hoog dat buurtbewoners straks aankijken tegen een blinde muur van 10 meter. Is dat redelijk? Ik vind het een boute uitspraak.”

“Wij vinden dit plan niet rijp voor behandeling in de raad”, vervolgde Van der Woerdt. “We willen eerst weten hoe het precies zit.” Hij kreeg navolging van de meeste collega-raadsleden. Daarbij stelde de SP de voorwaarde dat de wethouder in eigen persoon in gesprek gaat met de buurt, en dat er een gespreksverslag van die avond wordt gemaakt.

“Er is ook wat twijfel ontstaan over de feiten. Misschien kan dat ook beter uitgezocht worden”, vulde VVD’er Martijn Verstraaten aan.

Afhankelijk
Het betekent huiswerk voor de wethouder. Hij beloofde de stukken opnieuw te behandelen en in gesprek te gaan met de buurtbewoners, maar benadrukte dat hij volledig achter de inhoud van het huidige plan staat.

“Ik begrijp dat de gemeenteraad meer duiding wil. Dat ga ik oppakken. Ook ga ik zelf in gesprek met de omwonenden. Ik wil hier voor gaan werken, maar we zijn ook afhankelijk van de initiatiefnemer. Zij leggen bij ons een vraag neer, en de raad neemt daarover nu geen besluit. Ik ga er alles aan doen om dit te verbeteren, maar de raad moet in de toekomst wel een besluit nemen.”

Foto WVG