Nieuws

Stille Tocht, Herdenkingsconcert en Vrijheidsmaaltijd

De Stille Tocht vertrekt komende zaterdag 4 mei even na half zeven vanaf het Rosarium van het Wilhelminapark naar het Verzetsmonument op de Algemene Begraafplaats aan de Zomerdijk. Het is de laatste keer dat burgemeester Richard Korteland de stoet leidt. Hij vertrekt naar Almelo. Aanwezig is een delegatie van de 43e brigade Verkennings Eskadron van de Johannes Post Kazerne. De burgemeester geeft voor het vertrek enkele regie-aanwijzingen. Hij legt met zijn partner bij het Verzetsmonument namens de Meppeler gemeenschap een krans. Bij het Joods Monument in het Slotplantsoen leggen de burgemeester en Stein van Ittersum, bestuurslid van het Comité 4 en 5 mei, een krans namens de Meppeler inwoners. Er wordt ook een krans gelegd namens Stichting Joods Monument. Ook worden er namens Stg Gedenkstenen Meppel en Stg Joods Erfgoed Meppel bloemen gelegd. De deelnemers aan de Tocht staan vervolgens een moment stil bij het monument met de namen van de vermoorde Joodse stadgenoten.

De Tocht gaat op de Algemene Begraafplaats langs een aantal graven van in de oorlog omgekomen stadgenoten. Deze graven krijgen een erewacht door leden van Scouting Meppel. Bestuursleden van de Vereniging van Oud-Indiëgangers leggen een krans bij het monument ter nagedachtenis aan de in Nederlands Indië gesneuvelde militairen. Tijdens de tocht over de begraafplaats spelen musici van De Bazuin koralen. De twee minuten stilte tijdens de Nationale Dodenherdenking worden aangekondigd door een trompettist van De Bazuin die het taptoe-signaal speelt. Na de twee minuten stilte worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. Voor de terugreis naar het Wilhelminapark en Schouwburg Ogterop staat een bus klaar.

In de schouwburg begint om 21.00 uur het Herdenkingsconcert van Stichting Joods Monument, waarvoor de toegang vrij is. De burgemeester houdt een toespraak en stadsdichter Justin Westera draagt een gedicht van zijn hand voor.

Ken Besuijen en acht Amsterdamse musici verzorgen de muziektheatervoorstelling Een uurtje gelukkig te zijn. Het programma gaat over Nederlandse amusementsmuziek in de jaren dertig en veertig waarin Joodse artiesten een groot aandeel hadden. Bekende namen komen voorbij onder wie Max van Praag, Bob  Scholte, Louis Davids, Leo Fuld en Johnny & Jones. De muziek wordt verbonden met waargebeurde verhalen en met muziekgeschiedenis over Theater Tuschinski, het Tip Top Theater. Besuijen licht het leven van enkele Joodse artiesten uitvoerig toe, zoals dat van Bob Scholte, voor de oorlog huiszanger bij De Bonte Dinsdagavondtrein op de radio. Hij overleefde het vernietigingskamp Auschwitz, zijn vrouw en kinderen niet. Toch zong hij na de oorlog ‘Breng eens een zonnetje onder de mensen’.

De van oorsprong Meppeler artiest die nu als leraar Engels woont en werkt in Amsterdam, vertelt indringende verhalen met ruimte voor de broodnodige humor. Hij stelde het programma over deze historisch belangrijke muzikale episode samen. De leider van het muziekensemble is Edwin Paarlberg.

Op zaterdagochtend 4 mei om 10.30 uur houdt Herman Jansen, historicus en oud-voorzitter van Oud Meppel, een lezing in het Apostolisch Genootschap aan de Witte de Withstraat. De titel van de lezing is ‘Kan zoiets als een 2e WO weer gebeuren?’ In de hal van het kerkgebouw is de tentoonstelling ‘Meppel Onderdrukt’ ingericht. De expositie bestaat uit een tiental informatiepanelen.

Bevrijdingsdag

Op Bevrijdingsdag 5 mei om 11.00 uur houdt Edward de Vries, eveneens oud-voorzitter van Oud Meppel, een lezing over de bevrijding van Meppel op 13 april 1945. De jaarlijkse gratis Vrijheidsmaaltijd begint om 12.30 uur en wordt voorafgegaan door een toespraak van Jaap de Boer van Herberg ’t Plein over het motto ‘Herdenken en vieren: vrijheid is niet vanzelfsprekend’.

Tekst aangeleverd/foto Arjan Tien (RTV Meppel)