Nieuws

Inzamelactie na rommelmarkt t.b.v. hergebruik

Nadat de kinderrommelmarkt in de Woldstraat op Koningsdag was afgelopen, konden de kinderen de spullen die ze niet meer mee naar huis wilden nemen inleveren bij Sabine Nijdam. Zij organiseerde een leuke hergebruikactie. Mensen konden hun niet verkochte spulletjes inleveren en kregen hiervoor in ruil een pet, een pen, een jojo of een spelletje. Er werd veel gebruik van gemaakt en de kar was dan ook al snel vol. De ingeleverde spullen werden naar de MensA gebracht en zullen op een nader te bepalen dag gratis beschikbaar komen voor mensen die het wat minder hebben.

Tekst en foto persbureau numeppel.nl