Nieuws

Stille Tocht en kranslegging op 4 mei jl. deel 3

Op de Algemene Begraafplaats ging de Stille Tocht langs een aantal graven van in de oorlog omgekomen stadgenoten. Deze graven hadden een erewacht door leden van Scouting Meppel. Leden van het bestuur van de Oud-Indiëgangers legden een krans bij het monument ter nagedachtenis aan de in Nederlands Indië gesneuvelde militairen. Tijdens de tocht over de begraafplaats speelden musici van De Bazuin koralen. De twee minuten stilte tijdens de Nationale Dodenherdenking werden aangekondigd door een trompettist van De Bazuin met de Last Post

Na de twee minuten stilte werden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen. Daarna ging het lopend of met de bus terug naar de stad en naar de Grote Kerk voor het herdenkingsconcert.

Tekst RTV Meppel en Foto Arjan Tien