Statenleden bezoeken Nijentap.

Woensdag 1 maart 2023 hebben de kandidaat-statenleden voor de ChristenUnie Bernadette van den Berg en Gerben Brandsema een bezoek gebracht aan Nijentap. Hierbij werden ze vergezeld door de raadsleden
van ChristenUnie Meppel, Gert Stam en Ina Booij.

Het gebied rond Nijentap, gelegen rond de Zegelhorstweg, tussen de A32 en de gemeenten De Wolden en Westerveld, is door de gemeente Meppel aangewezen als uitbreiding van industrieterrein Noord IV. Er zijn plannen voor het plaatsen van maximaal 6 windmolens. Afgelopen najaar bleek dat de mogelijkheid voor het opzetten van een themapark in dit gebied onderzocht wordt.

Tijdens een koffietafel-gesprek werden ontwikkelingen in het gebied toegelicht, waarna 2 bedrijven bezocht werden
Verteld werd over de onzekerheid over de toekomst en de bedrijfsvoering. En over de manier waarop agrarische cultuur en natuur elkaar aanvullen, wat o.a. blijkt uit de vele vogelsoorten die in Nijentap hun habitat hebben.

Bernadette van den Berg is Statenlid en fractievoorzitter van de ChristenUnie-fractie. Bij de komende verkiezingen is zij lijsttrekker. Gerben Brandsema woont in Meppel en staat als 2e op de kandidatenlijst. Hij heeft politieke kennis en ervaring opgedaan als raadslid en fractievoorzitter in Groningen.

Tekst/foto ChristenUnie Meppel