Start derde fase restauratie grafmonumenten

Deze week was de start van de derde fase van de restauratiewerkzaamheden van grafmonumenten op de algemene begraafplaats aan de Zomerdijk. Aanwezig vertegenwoordigers van de Gemeente Meppel, van het Waarborgfonds Meppel, vrijwilligers en vertegenwoordigers van de pers. In fase drie worden de resterende 500 graven van de totaal 1500 graven gerestaureerd.

Sinds 2016 is gewerkt aan een grote restauratie van grafstenen die in verval waren geraakt. De restauratie van de bijna 1.000 graven is tot stand gekomen door de inzet van negen vrijwilligers, waarvan twee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en met de professionele inbreng van het bedrijf Cuperus. De benodigde middelen zijn voor het grootste deel beschikbaar gesteld door het Waarborgfonds.

De algemene begraafplaats aan de Zomerdijk in Meppel is van grote cultuurhistorische waarde. Een aantal graven en grafmonumenten gaat terug tot 1811. De begraafplaats is daarmee een van de belangrijkste verhalenvertellers van de Meppeler geschiedenis. De restauratiewerkzaamheden vinden plaats in drie fasen. De eerste fase liep van 2016 – 2019 en de tweede van 2020 – 2023. Daarmee zijn we aangekomen bij de derde en laatste fase van de werkzaamheden.

RTV Meppel/ foto Isa Terbork