Nieuws

Staphorst wordt niet langer vergeten bij havenuitbreiding Meppel

Staphorst zit voortaan aan tafel als het over de havenuitbreiding van Meppel gaat. Dat is de conclusie van een gesprek tussen de wethouders. “Meppel liep voor de muziek uit. Wij willen niet dat over ons gepraat wordt, maar met ons”, aldus wethouder Lucas Mulder van Staphorst.

“Ook is afgesproken dat Meppel ons proactief op de hoogte gaat houden. Het gaat nog steeds om ons grondgebied, dus dat lijkt ons logisch”, vervolgt Mulder. In een reportage van RTV Drenthe legde Henk ten Hulscher van Meppel uit dat hij stappen aan het maken is richting uitbreiding van de haven. Dat moet gebeuren op Staphorster grond, maar met die buurgemeente was al maandenlang geen contact.

Mulder reageerde daarom verrast en om die reden werd een koffie-afspraak in de agenda gezet. “Heel fijn om bij te praten”, zegt Mulder nu. “We zijn weer op de hoogte.”

Havenbedrijf zelf aan de knoppen
Volgens Ten Hulscher is het logisch dat Staphorst voortaan aangehaakt wil blijven. “Ook al hebben zij geen haven, het is belangrijk om dit samen te doen. Het gaat om ons als regio en daarvan is Staphorst onderdeel. Het is geen Meppel tegen Staphorst, we willen samen optrekken. Wethouder Mulder heeft daarom een terecht punt.”

Ten Hulscher wil benadrukken dat de rol van Meppel mogelijk kleiner wordt, dan het soms lijkt. Het havenbedrijf Port of Zwolle is in 2015 opgericht als overkoepelende organisatie achter de havens van Meppel, Zwolle en Kampen. Ten Hulscher ziet het als goede optie als het havenbedrijf zich meldt als koper van de beoogde grond. “Dan zit het havenbedrijf zelf aan de knoppen en dat vind ik ook passend. Een ├ęcht havenbedrijf heeft ook eigen bezit.”

Gemeentegrens staat vast
“Dit gaat om de lange termijnvisie op ons als regio Zwolle”, vervolgt Ten Hulscher. “De havenbedrijven kunnen een grote bijdragen leveren aan de economie. Natuurlijk zijn we scherp op kwetsbaarheden. Havens zitten vaak vlakbij natuurgebieden en daarmee moet je rekening houden. Als het niet kan, doen we het niet. Maar we willen er wel naar kijken. Port of Zwolle is een erg geslaagde economische samenwerking. We zouden ons voor het hoofd slaan als we niet zouden kijken naar mogelijkheden.”

De grond is in Staphorst, maar geen gemeentelijk eigendom. Over het eigenaarschap gaat wethouder Mulder dus niet. Als de grond in handen zou komen van het havenbedrijf wil hij daarmee zeker zakendoen. Het maakt de zaak wellicht overzichtelijker, want Meppeler grondgebied zal het nooit worden. “We gaan geen gemeente- of provinciegrenzen verschuiven. Die staan gewoon vast”, aldus Mulder.

Foto Edwin v Stenis