Stadhuis van Meppel moet op de schop

En weer wacht er een grote kostenpost voor de gemeente Meppel. In de lijst van mogelijke grondige miljoenenrenovaties kan na schouwburg Ogterop (ruim 20 miljoen euro) en een nieuw zwembad, of grondige renovatie ervan (zeker 10 miljoen), nu ook het stadhuis en de gemeentewerf worden toegevoegd. De verwachting is dat hier zo’n 7,5 miljoen euro voor nodig is.

Het stadhuis is 20 jaar oud, de gemeentewerf 30 jaar. De inrichting van de twee gebouwen is gedateerd, sterk verouderd, kapot, vuil, en voldoet niet aan de arbo-wetgeving. In het stadhuis is sprake van slechte akoestiek in spreek- en vergaderkamers, er zijn veiligheidsproblemen bij de receptie, in de hal, in spreekkamers, bij de balie en de raadzaal vraagt om een toekomstbestendige inrichting. “Willen we ons werk voor de samenleving goed uit kunnen blijven voeren, nu en in de nabije toekomst, dan is verbetering van de werkomstandigheden voor ons menselijk kapitaal noodzakelijk en randvoorwaardelijk”, schrijft de gemeente.

Nieuwe tijden
Modernisering en post-corona. Voor de gemeente twee veranderingen waar nu geen ruimte voor is in de gebouwen. Zo wordt er sinds corona meer thuisgewerkt en zijn er dus minder werkplekken nodig, maar juist meer vergader- en ontmoetingsplekken. De gemeente omschrijft dat thuis de ‘concentratiewerkzaamheden’ plaatsvinden, en op kantoor de ruimte moet zijn om te ontmoeten en samenwerken.

De grootste veranderingen lijken te gaan komen in het stadhuis. De woorden ‘gastvrijheid’, ‘privacy’ en ‘veiligheid’ komen centraal in het plan van de hal bij het binnenlopen van het stadhuis. Zo moet er bijvoorbeeld een vergadercentrum voor externen komen en gaat de raadzaal op de schop. Die zaal wordt multifunctioneel, waar naast vergadert, ook getrouwd kan worden. Voor bezoekers moet een ‘open toegankelijke en uitnodigende tribune’ komen. Nu staan er alleen wat stoelen aan de zijkant voor bezoekers. Ook komen er aparte plekken voor de pers, het college en het ondersteunend personeel. Die zitten nu allemaal aan losse tafels in de hoek.

Qua digitalisering: er komen extra stopcontacten en grote schermen in de raadzaal. Vergaderruimten krijgen vaste hybride vergadersystemen en in de kantoren moeten meer bureaus komen waar je ook aan staand kan werken. Daarmee hoopt de gemeente een werkomgeving te creëren die kan ‘concurreren met andere gemeenten’.

Miljoeneninvesteringen
Het betekent een nieuwe grote investering voor Meppel. De afgelopen 20 jaar is er voor het stadhuis geen geld gepland in de begroting voor een renovatie en datzelfde geldt voor de gemeentewerf de afgelopen 30 jaar. Geld, waar het de gemeente eigenlijk aan ontbreekt. Laatst kwam de gemeente al met een actieplan, om de komende jaren de financiën op orde te brengen. Daarom wil de gemeente alleen doen wat nodig is en de problemen die er zijn duurzaam en voor langere tijd oplossen.

De kosten worden momenteel geschat op 6,5 miljoen euro, maar de gemeente houdt al rekening met de stijgende kosten en telt er daarom 20 procent bij. Van de raad wordt zo’n 7,5 miljoen euro gevraagd.
Twee jaar geleden werd het stadhuis al een keer verbouwd, om de politie te huisvesten. Zo maakte een vijver plaats voor parkeerplaatsen waar de politieauto’s kunnen parkeren.

Stefan Klomp (RTV Drenthe) / Foto Quido van Hien