Schooltv

Stad & Esch en gemeente Westerveld zien mooie toekomst voor voortgezet onderwijs in Diever

In 2023-2024 hebben schoolleiding en docenten de onderwijsvisie van Stad & Esch Diever herijkt en is een ambitie opgesteld voor de komende jaren: doorgaan met een breed aanbod van kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving. ‘Hierbij gaan we uit van het concept van ‘gepersonaliseerd leren’ waarbij leerdoelgericht werken centraal staat. Ook zoeken we nadrukkelijk de verbinding met instellingen en bedrijven uit de omgeving om betekenisvol leren mogelijk te maken en willen we in ons onderwijs aansluiten bij de ‘sustainable development goals’ van de gemeente’, vertelt deelschoolleider Erwin Keun.

Met de renovatie van Stad & Esch Diever in 2017 en de gestarte samenwerking in het Hart van Diever is afgesproken dit in 2024 te evalueren. In 2023 is in opdracht van Stad & Esch en de gemeente Westerveld een onderzoek uitgezet om inzicht te krijgen welke wensen en behoeften er leven onder ouders met betrekking tot het toekomstig onderwijs in de gemeente. Uit dit onderzoek en de evaluatie kunnen we concluderen dat het draagvlak in de samenleving voor het behouden van voortgezet onderwijs in Diever groot is. Daarbij vinden inwoners het belangrijk dat er een zo compleet mogelijk aanbod is, waarbij onder- en bovenbouw op dezelfde locatie terecht kunnen.

Het onderzoek zegt ook dat er veel waarde wordt gehecht aan de kwaliteit, de sfeer en de kleinschaligheid van de school. Daaronder vallen ook de uitstraling van het schoolgebouw en de directe omgeving. Hierin speelt de gemeente een belangrijke rol. Wethouder Jacob Boonstra: ‘Een fris, modern en duurzaam gebouw draagt bij aan de aantrekkingskracht van de school op toekomstige leerlingen. Dit nemen we dan ook mee in het nieuwe integraal huisvestingsplan van de gemeente. We zetten hiermee in op een toekomst waarin het volgen van voortgezet onderwijs in de gemeente Westerveld mogelijk blijft.’

Het integraal huisvestingsplan is de langetermijnvisie voor onderwijshuisvesting in de gemeente Westerveld en wordt opgesteld door schoolbesturen en de gemeente. Hierin wordt ook nadrukkelijk gekeken naar het borgen en uitbreiden van verschillende functionaliteiten. Met de bibliotheek, de dorpshuisfunctie in het Hart van Diever, de theaterzaal en sporthal zijn er al veel mogelijkheden tot stand gekomen.

Kortom: zowel voor de gemeente als voor de school is Stad & Esch Diever, inclusief het Hart van Diever, een blinkende parel van en voor de gemeente Westerveld.

Stad en Esch Communicatie