Kerk

Sing-In voor Kerk in Actie

Zondag 11 december 2022 van 19.00 tot 20.00 uur is er een sing-in in de Hervormde Kerk te Blijdenstein. Muzikale medewerking wordt verleend door het Christelijk Mannenkoor Meppel o.l.v. Johan Rodenhuis. Orgel/piano: Ruth Pos. Toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor het project Kerk in Actie.

RTV Meppel/foto archief