Regio

Sandra ter Braak en Lenny Kuper winnen Treant Wetenschapsprijs

Sandra ter Braak en Lenny Kuper sleepten gisteravond de Treant Wetenschapsprijs 2021 in de wacht.

Sandra ter Braak heeft de juryprijs gewonnen voor het onderzoek Cardiologisch echografisch onderzoek bij patiënten met een herseninfarct of TIA. Zij heeft in haar onderzoek gekeken naar de werkwijze van cardiologisch echografisch onderzoek bij patiënten met een herseninfarct of TIA. Deze werkwijze werd geëvalueerd met de cardiologen en neurologen. Vervolgens is een stroomschema gemaakt met de te volgen stappen. Ook is een aanpassing doorgevoerd in de wijze van aanvragen van consulten aan de cardioloog. Hierdoor zijn de consultaanvragen en de uitvoering daarvan flink verbeterd. Dit heeft geleid tot een afname van onder- en overdiagnostiek bij deze groep patiënten.

Lenny Kuper heeft de publieksprijs gewonnen voor het onderzoek ‘Wil ik weten hoe mijn toekomst eruitziet?’ Onderzoek naar de wensen en verwachtingen van patiënten met zeer ernstige COPD in het gesprek over de toekomst met hun longarts. Zij heeft in haar onderzoek gekeken naar de wensen en verwachtingen van patiënten met zeer ernstige COPD, wat betreft de communicatie over de laatste fase van hun leven met hun longarts.

Het formuleren en vastleggen van wensen, doelen en voorkeuren van patiënten bij toekomstige medische handelingen, in samenspraak met naaste familieleden en zorgverleners, gebeurde nog niet standaard op de polikliniek longziekten van Treant. Uit het onderzoek bleek dat het voeren van zo’n Advance Care Planning (ACP)-gesprek een positief effect heeft op de geboden zorg tijdens de laatste fase van het leven.

De wetenschapsprijs is bedoeld voor medewerkers van Treant die een goed, bijzonder of interessant wetenschappelijk onderzoek hebben uitgevoerd en dat hebben vastgelegd in een stageverslag, scriptie of publicatie. Zij worden voorgedragen door collega’s of melden zichzelf aan.

Foto Treant