Natuur

Rivierwaterstanden slechter dan in 2018

In 2018 waren de rivierwaterstanden in augustus niet zo slecht als dit jaar. Deze zomer is er erg weinig smeltwater voor handen en ook in het stroomgebied van de Rijn valt zeer weinig regen. Afgelopen week bereikte de Rijn al een recordlage waterstand, nipt lager dan in oktober 2018. Dat de waterstand nu al een laagterecord bereikt is zorgwekkend. Gemiddeld bereikt de Rijn pas in oktober haar laagste stand. Dit komt omdat de aanvoer van smeltwater dan stopt en het natte seizoen in de bergen meestal nog moet beginnen.

Foto Shutterstock