Relatiegericht ouderschap & gezin in verbinding

Woensdag 17 mei organiseert Evelyne van Winden van 19:30 – 21:00 uur een inspiratiesessie ‘Relatiegericht ouderschap & gezin in verbinding’ bij bibliotheek Meppel. Evelyne is trainer & therapeut op het gebied van hechting en (kind)ontwikkeling en heeft een eigen praktijk bij ZENTRUM Meppel. Daarnaast is zij ook docent aan het Neufeld Instituut.

Deze inspiratiesessie gaat over het verband tussen opvoeden en de mate waarin een kind zich verbonden voelt met zijn/haar opvoeders. Wat maakt opvoeden nou soms zo moeilijk en wat maakt het makkelijker? Waarom is het zo belangrijk dat kinderen zich hechten? En wat zijn de effecten wanneer dit niet of onvoldoende gebeurt? Evelyne zal uit eigen ervaring spreken in haar zoektocht en het vinden van antwoorden voor veel voorkomende opvoedproblemen in relatiegericht opvoeden. Onze cultuur ondersteunt ons hier niet meer in, wat betekent dat we zelf een eigen hechtingsbevorderende gezinscultuur moeten creëren waarin verbinding en relatie centraal staan.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de kind-ouderrelatie, beeldschermgebruik, peer-oriëntatie, probleemgedrag, de positie van het gezin in de samenleving en het maatschappelijk beeld van ouderschap en haar prestatiedruk.

Over Evelyne
Evelyne van Winden is trainer-therapeut op het gebied van hechting en (kind)ontwikkeling. Na ruim 5 jaar landelijk en internationaal online te werken, heeft zij daarnaast sinds kort ook een praktijk in Meppel geopend bij ZENTRUM Meppel (Praktijk Hechting en Ontwikkeling). Hier geeft zij cursussen, inspiratiedagen en themavonden voor ouders/verzorgers op het gebied van opvoed- en ontwikkelingsvraagstukken in de context van relatie en gedrag. Voor volwassenen verzorgt zij 1-op-1 begeleiding in therapeutische setting in persoonlijke-, relationele- en gezinsproblemen.

Aanmelden & meer informatie
In verband met het beperkt aantal plekken is aanmelden voor deze avond verplicht. Je meldt je gemakkelijk aan via https://www.bibliotheekmeppel.nl/agenda/agenda-meppel/12267-inspiratiesessie-relatiegericht-ouderschap-gezin-in-verbinding. Hier is ook meer informatie over de avond te vinden.

Tekst/foto aangeleverd