Raadsvergadering (digitaal)

Donderdag 17 februari 2022, 19:30 uur
Bespreekstukken
• Memo en kaders MeppelEnergie
• Algemene Subsidieverordening gemeente Meppel 2022
Hamerstukken
• Bestemmingsplan Violenstraat 1
• Nota Grondbeleid
 Risicobeheer ongevallen en schade veiligheidsregio’s
• Rekenkameronderzoek ‘Investeringen in de binnenstad van Meppel’
• Vaststelling bijdragen en terugvorderingen fractieondersteuning 2021
De vergadering is live te volgen via de website www.gemeenteraadmeppel.nl