Gemeente

Raadsvergadering

Maandag 5 september 2022, 19.30 uur Stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Opening
• Vaststellen agenda
• Beëdiging burgemeester Richard Korteland tweede termijn
• Sluiting
De vergadering is live te volgen via de website www.gemeenteraadmeppel.nl