Gemeente

Raadsvergadering

Donderdag 21 december, 19.30 uur stadhuis (raadzaal).

Agendapunten

• Vaststelling visie op promotie en profilering van Meppel

• Nota van uitgangspunten Noordpoort

• Bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS

• Participatiebeleid gemeente Meppel

• Beleidskader Uitgifte onroerende zaken

• Verordening Sociaal Domein

• Verordening voorbehoud auteursrechtelijk beeldmerk en huisstijl gemeente Meppel

• Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht)

• Wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

Wij nodigen u van harte uit om de raadsvergadering bij te wonen. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadszaal. De raadsvergadering is ook live te volgen via: www.gemeenteraadmeppel.nl

Tekst Gemeente Meppel, foto archief RTV Meppel