Gemeente

Raadsvergadering

Donderdag 23 februari 2023, 19:30 uur Stadhuis (raadzaal)

Agendapunten
• Strategische aankoop ten behoeve van Stadsentree
• Subsidieaanvraag Merk Meppel 2023-2024
• Vaststelling Wijkuitvoeringsplan (Warmteplan) Berggierslanden
• Managementletter 2022 (interim-controle)
• Steunfonds

Inspreken?
U kunt tijdens de raadsvergadering uw mening geven over een geagendeerd onderwerp. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meld u dan aan via de raadsgriffie uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

Tekst Gemeente Meppel, foto RTV Meppel