Raadsvergadering

Donderdag 10 november 2022,
19:30 uur, Stadhuis (raadzaal)
Agendapunt
• Ontwerp programmabegroting 2023:
Ieder jaar bespreekt de gemeenteraad hoeveel geld er volgend jaar binnenkomt en uitgegeven mag worden. Dit stellen zij vast in de begroting.

Gemeente Meppel/foto RTV Meppel