Gemeente

Raadscommissie en Informatieplein

Donderdag 8 december 2022,
19:30 uur Stadhuis (raadzaal)
Agendapunten
• Onderzoek Joods vastgoed (WOII)
• Amendement ‘Huurders Transitievisie Warmte’
• Bouwstenennotitie wonen ten behoeve van de Omgevingsvisie
• Wijzigingsverordening belastingtarieven 2023
• Paraplubestemmingsplan en beheersverordening woningsplitsing
• Vaststelling bestemmingsplan partiële herziening ‘Meppel – Bedrijventerrein Oevers E’
• Wijziging verordening fysieke leefomgeving (Historische Schepen)
• OZB verordening 2023 en Legesverordening bij invoering Omgevingswet 2023

Informatieplein
Donderdag 8 december 2022,
19.00 tot 19.30 uur, Stadhuis centrale hal
Commissieleden en geïnteresseerden kunnen hier vragen stellen over de agendapunten van deze raadscommissie.

Inspreken?
U kunt tijdens de raadscommissie uw mening geven over een (niet-)geagendeerd onderwerp. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Meld u dan aan via de raadsgriffie uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering. Dit kan via de e-mail griffie@meppel.nl of telefonisch via 14 0522.

Gem Meppel/foto RTV Meppel