Nieuws

Provincie gaat omgekeerde vlaggen verwijderen

De provincie Drenthe gaat de komende weken omgekeerde vlaggen verwijderen die aan publieke eigendommen hangen langs provinciale wegen. Gemeenten vragen lokale groepen om zelf de vlaggen te verwijderen.

“Deze zomer hebben we, in tegenstelling tot ons beleid en bij grote uitzondering, ruimte gegeven aan de actie”, zegt gedeputeerde Nelleke Vedelaar over het vlaggenprotest gericht tegen het kabinetsbeleid op onder meer het stikstofdossier. “Met de herfst op komst, is het noodzakelijk om de vlaggen te verwijderen langs provinciale (vaar)wegen.”

De provincie wil ook tegemoetkomen aan mensen die moeite hebben met de omgekeerde vlaggen. Onder andere veteranen hebben aangegeven dat zij omgekeerde vlaggen geen goede protestuiting vinden.

Gemeenten
De provincie en gemeentebesturen hebben afgelopen tijd overleg gehad over de omgekeerde vlaggen en constateerden dat de verschillende overheden verschillend omgaan met de vlaggen. Gemeenten zijn veelal in overleg met protestgroepen. Die gesprekken gaan komende weken verder.

“Als gemeenten willen we het constructieve gesprek met de agrarische sector blijven voortzetten”, zegt burgemeester Rikus Jager van Westerveld namens de Vereniging Drentse Gemeenten. “Dit is tot nu toe goed gegaan en dat vinden we belangrijk.”

Foto RTV Meppel