Nieuws

Ontwikkelaar watervilla’s in Meppel overweegt stap naar rechter

Ontwikkelaar WVG overweegt de stap naar de bestuursrechter. Het vastgoedbedrijf heeft het volste vertrouwen dat de Raad van State de bouwplannen voor watervilla’s aan de Prins Hendrikstraat in Meppel alsnog goedkeurt. Gisteravond werden de plannen door de gemeenteraad naar de prullenbak verwezen.

“Het mag duidelijk zijn dat wij het als bijzonder ervaren hebben”, reageert projectleider Steven Stienstra van WVG. “Ik ben overtuigd van het plan en dat dit past op deze locatie. Ik had gehoopt dat de voltallige gemeenteraad dat ook gezien had. Dat was wellicht te naïef.”

Omwonenden van de kavel gaven de laatste maanden meerdere keren hun bezwaren aan. Zij vinden het beoogde bouwwerk veel te groot en overtuigden een meerderheid van de gemeenteraad daarvan. Daar kan Stienstra zich niet in vinden. “Dit plan is zorgvuldig tot stand gekomen. Als de gemeenteraad het afwijst moet dat gemotiveerd zijn. De motivatie die gisteravond genoemd werd is in mijn ogen niet voldoende steekhoudend om dit af te wijzen. Dat weet de wethouder ook.”

“Ik weet dat er bezwaren zijn”, vervolgt Stienstra. “Niet iedereen is gelukkig met het plan, maar dit levert echt een mooi stuk Meppel op. In het voortraject is voldoende kennis en kunde aan tafel geweest om te kijken wat past op deze locatie. Het plan voldoet aan alle kanten.”

Emotie
De raadsleden hopen dat blokkeren van het plan de betrokken partijen aanzet tot een goed gesprek. Of dat gebeurt is niet duidelijk. Wellicht trekt WVG vanwege het ontbreken van goede argumenten naar de Raad van State. “Ik ben overtuigd dat dit plan voldoende is uitgewerkt en standhoudt bij de bestuursrechter. Het voldoet aan de redelijke stedenbouwkundige eisen voor architectuur. Als er emoties bij komen snap ik dat niet iedereen blij is, maar objectief voldoet dit aan de eisen.”

WVG heeft zo’n zes weken om vervolgstappen te bepalen. “De gemeenteraad heeft stelling genomen na de bezwaren van omwonenden en dat is hun goed recht. Wij gaan ons eerst beraden over de mogelijkheden”, besluit Stienstra.

Foto WVG