Nieuws

Online bijeenkomst over aardgasvrij Berggierslanden

Op woensdag 16 juni organiseert gemeente Meppel een online bijeenkomst voor inwoners van de wijk Berggierslanden. Tijdens deze avond gaat de gemeente in gesprek met de wijkbewoners over de ontwerp transitievisie warmte. In deze visie staat de route beschreven naar een aardgasvrij Meppel. Berggierslanden
wordt daarin genoemd als één van de startwijken. Dit betekent dat in 2022 wordt gestart met het maken van een wijkuitvoeringsplan om aardgasvrij te worden. In dat uitvoeringsplan worden pas definitieve keuzes gemaakt. De gemeente vindt het belangrijk om inwoners daar bij te betrekken.

Er is veel ruimte gereserveerd om met elkaar in gesprek te gaan en te verkennen wat de warmtetransitie
betekent voor de mensen in de wijk. Deelnemers gaan in kleinere groepen met elkaar in
gesprek. De online bijeenkomst vindt plaats op woensdag 16 juni van 19.30 – 21.00 uur. Om een
goede groepsindeling te kunnen maken, is aanmelding nodig. Aanmelden kan via deze
link: https://forms.gle/LvMBh6KU8pScSfEN8.

Foto Leo de Harder