Natuur

Oeverherstel voor een betere overgang tussen water en land

Staatsbosbeheer is gestart met het afschuinen van de oevers langs negen kilometer aan sloten in De Weerribben. Hierbij creëren wij een betere overgang tussen water en land. De sloten groeien langzaam dicht en verbossen. Dit geeft problemen met de watertoevoer in de achterliggende sloten, rietpercelen en hooilanden. Door het oeverherstel kunnen wij in de toekomst de sloten beter beheren omdat er dan tot aan de waterrand gemaaid kan worden.

Oeverherstel
Na een succesvolle proef afgelopen winter gaat Staatsbosbeheer de komende maanden verder met het oeverherstel. De harde overgang tussen water en drijvend land wordt over 9 kilometer veranderd naar schuine afgevlakte oevers. Tijdens de werkzaamheden wordt er rekening gehouden met aanwezige flora en fauna, de sloot wordt hierdoor maar aan één kant geschoond. De werkzaamheden worden uitgevoerd doormiddel van een rupskraan, om schade aan de bodem zoveel mogelijk te beperken.

Natte bloemrijke hooilanden en rietland
Kenmerkend voor De Weerribben zijn de bloemrijke natte hooilanden en rietlanden met prachtige bloemen, zoals de Gewone dotterbloem, Grote ratelaar, Echte koekoeksbloem, Kattestaart, Echte valeriaan, Kale Jonker, Blauwe knoop, Grote waterzuring en veel soorten orchideeën. Het is van groot van belang dat de sloten periodiek geschoond worden zodat er voldoende wateraanvoer is en de hooilanden niet verdrogen. De bloemrijke hooilanden met de vele waard- en nectarplanten zijn van groot belang voor het rijke insectenleven en de vele soorten libellen en vlinders die hier voorkomen. Zonder een actief beheer zou een groot deel van de Weerribben-Wieden verlanden en veranderen in moerasbos, en daarbij zouden vele soorten verloren gaan.

Foto Staatsbosbeheer