Schooltv

Noorderwijzer.nl is live!

De website van Noorderwijzer is live! Iedereen die een carrière overweegt als docent in het voortgezet onderwijs in de regio Drenthe of binnen het onderwijs wil doorgroeien kan een kijkje nemen op noorderwijzer.nl. Hierop is informatie te vinden over de mogelijkheden binnen het voortgezet onderwijs in onze regio en zijn er vacatures te vinden van de deelnemende scholen. De regio Drenthe is de eerste in het land waarbij een mbo-instelling en alle lerarenopleidingen uit de omgeving zijn aangesloten. Een unicum, waar Noorderwijzer erg trots op is!

Noorderwijzer is een unieke samenwerking tussen veertien vo-schoolbesturen en partners die met elkaar het lerarentekort in de regio Drenthe aanpakken. Samen willen zij aantrekkelijke en goede werkgevers zijn om zo de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Daarnaast willen zij laten zien dat het in de regio Drenthe zeer aantrekkelijk is om te werken in het voortgezet onderwijs.

De scholen die onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband Noorderwijzer zijn: Carmelcollege Emmen, CSG Dingstede, CS Vincent van Gogh, De Nieuwe Veste, Drenthe College, Dr. Nassau College, Esdal College, Hondsrug College, NHL Hogeschool, PRO Emmen, Rijksuniversiteit Groningen, Roelof van Echten College, RSG Ter Apel, RSG Wolfsbos, Stad & Esch, SVOSW, Terra en Windesheim.

Foto Pixabay