Nieuws

Noorderboog verbouwt Irenehuis/ Reestlanden tot expertisecentrum

In mei verhuizen 24 bewoners van Reggersoord naar De Reestlanden. Reggersoord bevindt zich op het terrein van de Isala waar alle gebouwen toe zijn aan vervanging. Reggersoord wordt dan ook gesloopt. Voordat de verhuizing plaatsvindt, wordt De Reestlanden verbouwd. Daarna gaat Noorderboog verder met de voorbereiding van de verbouw van Irenehuis, die medio 2023 staat gepland.

Irenehuis wordt samen met De Reestlanden een centrale behandellocatie in Meppel. Een expertisecentrum, waarin Noorderboog door het bundelen van de krachten van verschillende specialismen deskundige zorg kan verlenen. Behandelaren, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en specialisten oudergeneeskunde behandelen de cliënten op de locatie. Zowel cliënten met lichamelijke problemen als cliënten met geheugenproblemen kunnen hier terecht.

Ook is er plek voor echtparen waarvan een van beide partners verpleeghuiszorg nodig heeft of ouderen die nog zelfstandig wonen. Dit betekent dat ouderen hier veelal kunnen blijven wonen en niet meer hoeven te verhuizen bij afnemende gezondheid. In Irenehuis en De Reestlanden biedt Noorderboog straks medische zorg, ondersteuning en een veilige woonomgeving voor bewoners, evenals activiteiten en faciliteiten op maat.

Manager Wietke Tjepkema is blij met de ontwikkelingen. “Het is prachtig dat we ouderen in Meppel een plaats kunnen bieden waar alle zorg en behandeling beschikbaar is en waar mensen tot het einde van hun leven kunnen blijven wonen.”

Foto Noorderboog