Nieuws

ChristenUnie 40 jaar in de gemeenteraad

Eerste raadslid en oud-wethouder Rinus Scholtus in het zonnetje gezet. – Dit jaar is het 40 jaar geleden dat Rinus Scholtus in de gemeenteraad van Meppel werd gekozen. Vanaf 1982 heeft de ChristenUnie (eerst nog GPV/RPF) zich onafgebroken voor de inwoners van de gemeente Meppel ingezet. De ChristenUnie heeft zelfs twee keer in die tijd een wethouder geleverd. In 2002 was dezelfde Rinus Scholtus ook de eerste wethouder.

Dat was aanleiding voor de ChristenUnie om Rinus Scholtus te verrassen met een bloemetje. Lijsttrekker Gert Stam bedankte Rinus Scholtus voor zijn inzet in de afgelopen periode. Door de manier waarop Scholtus het politieke werk is begonnen, heeft de ChristenUnie altijd een gerespecteerde plaats verworven in de gemeentepolitiek van Meppel.

Dat geldt ook voor de manier waarop hij invulling heeft gegeven aan het wethouderschap. Kenmerken van zijn inzet waren betrokkenheid, gedrevenheid en dossierkennis, waar de daaropvolgende ChristenUnie-raadsleden in Meppel verder op konden bouwen.

Rinus Scholtus staat voor deze verkiezingen als lijstduwer op nr. 20. Rinus heeft ook sinds zijn afscheid als wethouder in 2006 de gemeentelijke politiek en de ChristenUnie in het bijzonder een warm hart toegedragen.
Voor de komende jaren staat er ook weer een gemotiveerde ploeg klaar, die zich van harte inzet voor de belangen van de inwoners van Meppel.

Foto ChristenUnie