Nieuwe directeur Gevangenismuseum en Proefkolonie

Per 1 juni 2022 is Friso Visser (1962) de nieuwe directeur van het Nationaal Gevangenismuseum en
Museum de Proefkolonie. Friso is nu plaatsvervangend directeur/hoofd educatie & presentatie bij
het Museon in Den Haag.

Friso kijkt ernaar uit om te starten bij de beide musea. “Het zijn mooie plekken om te mogen werken!
Mooi vanwege de omgeving, het Drentse landschap en mooi vanwege de succesvolle musea. Bovendien
gaat het om bijzonder erfgoed dat, terecht, de status van Unesco werelderfgoed heeft verworven!
Nederland mag trots zijn op dit ’nieuwe’ werelderfgoed. Ik op mijn beurt ben er bijzonder trots op voor de
musea, onderdeel van die koloniën, aan de slag te gaan.” Hoewel Friso pas officieel op 1 juni start, zal hij
al op korte termijn kennis maken met de beide organisaties en betrokken partijen. “Ik kijk ernaar uit om
samen met alle betrokken partijen het succes van de musea de komende jaren verder uit te bouwen en
ook de Koloniën van Weldadigheid nog meer op de kaart zetten. De ervaring die ik heb opgedaan in het
Museon in Den Haag met het vernieuwen van de tentoonstellingen en educatieproducten breng ik graag
mee naar Drenthe.”

Friso Visser volgt de huidige directeur Peter Sluiter op, die dit jaar met pensioen gaat. Peter is sinds
2009 directeur van het Gevangenismuseum en sinds 2019 van Museum de Proefkolonie. “Ik heb veel
vertrouwen in mijn opvolger en ik verwacht dat Friso met zijn kennis en ervaring op inspirerende
wijze invulling kan geven aan de ambities van beide musea.”