Nieuws

Nieuw college gaat veranderen in Meppel

Meppel heeft een nieuw college. Het is Sterk Meppel, VVD en D66 gelukt om tot een akkoord te komen. De komende vier jaar gaan de partijen, met twee gloednieuwe wethouders, aan de slag onder de titel ‘Werk In Uitvoering’. Hoe die uitvoering eruit gaat zien blijft open: het is een akkoord zonder harde uitspraken. “De hele gemeenteraad moet meedenken”, klinkt het eensgezind.

Met presidentiële allure leidde Eduard Annen de persconferentie over het nieuwe collegeakkoord. Allures die hij zelf zo snel mogelijk wil afkloppen. Hij vat allures bijna op als een belediging. “Ik ben fractievoorzitter van de grootste partij van Meppel, daarom ziet men mij als het gezicht, maar dat past niet bij mijn persoon. Ik ben van de dialoog en het gesprek.” Dat laat Annen zien in woord en daad. Met iedereen maakt hij een praatje en overal worden schouderklopjes uitgedeeld, vooral aan de oppositieleden. Die zijn allemaal aanwezig bij de presentatie en daar is Annen blij mee, want er is de laatste tijd wat gemor in die hoek.

Er is zelfs ruimte voor zelfspot. Als een oppositielid vertrekt met de mededeling dat hij het akkoord thuis gaat lezen, grapt Annen: “Daar zal je niet meer dan een kwartier voor nodig hebben.” Dat slaat op het flinterdunne coalitieakkoord van Sterk Meppel met de VVD en D66. Sommige raadsleden klagen daarover. “Ach het is ook nooit goed”, zegt Annen daarover met een kleine irritatie. Als een vuistdik plan neerleggen zijn ze boos, als we alle ruimte open laten ook.”

Alleen GroenLinks wil niet
Want alle ruimte nog open laten, dat is wat Annen wil. Om twee redenen. Enerzijds vindt hij het belangrijk dat alle partijen hun mening kunnen geven. Daarom wil hij met zo’n klein mogelijke coalitie werken. De nieuwe coalitie heeft met 13 van de 23 zetels inderdaad een krappe meerderheid, terwijl sommige partijen echt dolgraag wilden meeregeren in Meppel. “Ze wilden allemaal meedoen behalve GroenLinks”, zegt Annen. “De oppositie is een donders groot deel van Meppel. Hoe meer partijen in het college, hoe minder je de oppositie zult horen. Daarom willen we een kleine meerderheid.”

Het scheelt Meppel ook geld. “Een extra partij betekent ook een extra wethouder en dat kost zo maar 200.000 euro aan salaris en alle andere bijkomende kosten zoals ambtelijke ondersteuning. Dat kan niet in een gemeente met een krappe beurs zoals Meppel.” Even werd gesproken om Sterk Meppel een tweede wethouder te gunnen. Dat zou een goede afspiegeling zijn van de zetelverdeling (Sterk Meppel heeft zeven zetels en is daarmee groter dan VVD en D66 samen). “Maar vanwege de kosten zien we daar vanaf”, aldus Annen.

Stevige discussies
Een andere reden om het coalitieakkoord dun te houden, is dat de partijen niet overal uitgekomen zijn. Zo denken de partijen heel wisselend over havenuitbreiding. “We hebben elkaars nieren moeten proeven”, lacht Annen. “VVD is voorstander, wij tegenstander. We hebben daarover stevige discussies gevoerd. We komen er niet uit.” Daarom is nu de afspraak om lopende onderzoeken naar gevolgen van havenuitbreiding af te wachten om het daarna in de gemeenteraad in stemming te brengen. Daarmee neemt Sterk Meppel, dat fel tegenstander is van havenuitbreiding, een risico. “Als de meerderheid van de raad dit wil, gaat Oevers S bebouwd worden. Dat zou kunnen”, aldus Annen.

Wel duidelijk is dat er een paar dingen gaan veranderen in Meppel. Zo gaan de winkels op zondag open. Daarin valt duidelijk te zien dat de christendemocraten niet meer meebesturen. “Met het CDA was dit inderdaad niet gelukt”, zegt nieuwbakken wethouder Klaas de Vries. “De winkels gaan open. Niet ongelimiteerd, we gaan wel kaders stellen. Maar een broodje halen bij de bakker wordt mogelijk.”

Minder sociale huurwoningen
Daarnaast wordt het percentage sociale huurwoningen neergezet op dertig procent. Sterk Meppel zette erop in dat vier op de tien nieuwbouwwoningen voor sociale huur bestemd moet zijn. Dat valt de komende vier jaar dus lager uit, maar volgens het college blijkt uit onderzoek dat meer niet nodig is.

Ook komt er meer aandacht voor fietsers. Nog een onderwerp waarin ‘autopartij’ VVD en ‘fietspartij’ Sterk Meppel tegenover elkaar staan. Een autovrij centrum komt er dus niet, maar er wordt wel gewerkt aan andere ideeën om het fijner fietsen te maken. “Bijvoorbeeld betere fietspaden van omliggende dorpen en wijken naar het centrum”, vertelt Annen. “Of voorrang voor fietsers op de rotondes. De fiets is voor ons topprioriteit.”

Creatief met krappe beurs
Verder wil het college een nieuwe mentaliteit bij het oplossen van problemen. Een voorbeeld daarvan is sportpark Ezinge. Daar moet een grote onderhoudsbeurt komen, vinden de drie voetbalclubs die daar huizen. Daarom gingen de politici dit weekend bij de clubs op bezoek. Een tastbaar voorbeeld van de lastige situatie: Meppel heeft niet of nauwelijks geld, dat zeiden zelfs de informateurs. Toch wil wethouder De Vries daarin iets rechtzetten. “Geld is er niet, dat snapt iedereen. Maar we moeten daar anders naar kijken. Soms levert een verandering ook geld op. En dat geld kunnen we dan investeren. We gaan creatief kijken naar alle mogelijkheden en op die manier toch dingen realiseren. Als de verenigingen met ideeën komen, kunnen ze ons erop vertrouwen dat we er iets mee doen.”

Alle veranderingen worden ingezet door deels nieuwe gezichten. Er zijn twee nieuwe wethouders in Meppel. Namens sterk Meppel is dat Klaas de Vries. Hij krijgt onder meer onder zich: financiën, openbare ruimte, economie en verkeer. Naast hem gaat Jeannet Bos (D66) aan de slag met sport, onderwijs en cultuur. Robin van Ulzen (VVD) was ook de afgelopen jaren wethouder. De komende vier jaar is hij verantwoordelijk voor wonen, ruimtelijke ordening, binnenstad en evenementen.

De boer op
Nieuw is dat het sociaal domein opgesplitst is onder de drie wethouders. Zo neemt De Vries WMO onder zich, doet Bos jeugdzorg is Van Ulzen wethouder participatiewet (inkomen).

Over vier jaar hoopt Annen mooie stappen gezet te hebben. “Wij vinden fietsen belangrijk, dus ik hoop dat de fietspaden dan perfect geregeld zijn. En dat we een beslissing hebben genomen over de haven. Maar ik hoop vooral dat we bijgedragen hebben aan het vertrouwen bij de mensen. Dat hoop ik echt. Daarom zullen ze ons de komende vier jaar meer zien dan men gewend is. We gaan de boer op.”

Foto: Klaas de Vries (Sterk Meppel), Robin van Ulzen (VVD), Eduard Annen (Sterk Meppel) en Jeannet Bos (D66)

Tekst RTV Meppel
Foto RTV Drenthe