Nieuws

Nationale Burendag in 15 Meppeler straten en buurten

De Jol in de Berggierslanden liet zien hoe je met elkaar Nationale Burendag kunt vieren. Natuurlijk, in sommige straten is het regelmatig burendag, die hebben daar geen nationale dag voor nodig. Echter de Nationale Burendag helpt wel om in deze bijna post-coronatijd weer eens extra aandacht voor elkaar te tonen. Bovendien kon je voor de organisatie van zo’n dag een financiële bijdrage van max. € 400,- krijgen die je een aardig eind op weg hielp.

Landelijk deden er dit jaar ca. 6500 straten en buurten mee. In Meppel waren dat er 15. Afgaande op de meldingen op de website van Nationale Burendag met een veelheid aan activiteiten: spelletjes, etentje, burenpraat met koffie en gebak, barbecues, onderhoud aan tuin of speelweide, aanleg van geveltuin. De deelname landelijk was wel eens uitbundiger, maar na alle beperkingen het afgelopen jaar ook wel begrijpelijk.

Terug naar De Jol in de Berggierslanden. Daar waren de hele dag Oud-Hollandse Spelletjes die jeugdherinneringen opriepen bij veel ouderen. Voor zover die in zo’n jonge buurt aanwezig zijn. Het moet voor de jeugd een opbaring zijn geweest dat je met bescheiden materiaal buiten zo veel plezier kunt hebben. Wat te denken van sjoelen, eierlopen of eierestafette, spijkerbroek hangen, zaklopen, blikgooien, torenbouwen, spijkerslaan, een evergreen als koekhappen en natuurlijk een springkasteel. In De Jol in Meppel was het op Nationale Burendag goed toeven.

Foto Arjan Tien