Nieuws

Miljoenenverbouwing van stadhuis in Meppel afgekeurd

Het plan wás om voor acht miljoen euro het stadhuis van Meppel te verbouwen. Was, want de gemeenteraad ging daar niet akkoord mee. Die vond dat veel te veel geld en wilde alleen het strikt noodzakelijke laten uitvoeren.

Dat was eind september. Nu, begin november komt dit hele plan opnieuw ter sprake. In de begroting van de gemeente staat deze investering van 8 miljoen euro namelijk genoemd. Voor de tweede keer schiet de gemeenteraad dat af. Die is verbaasd dat het bedrag volledig is teruggekeerd in de plannen. “Een gekke gang van zaken”, verwoordt SP’er Xander Topma het.

Verouderd stadhuis
Het stadhuis is volgens de gemeente verouderd en voldoet daarom niet meer aan de huidige eisen. Een groot probleem in het stadhuis dat 20 jaar geleden in gebruik is genomen is geluidsoverlast. Wat er wordt besproken in spreekkamers is buiten die kamer ook te horen. Dat is bijvoorbeeld problematisch als er met inwoners privégesprekken worden gevoerd.

Een ander belangrijk punt om te gaan verbouwen is de veiligheid in het stadhuis. Ambtenaren kunnen niet altijd veilig hun werk doen. Er komen weleens bezoekers op afdelingen waar ze niet mogen komen, en regelmatig moet de politie erbij gehaald worden vanwege boze bezoekers in de hal.

Alleen het noodzakelijke doen
Partijen zijn niet helemaal tegen de verbouwing, maar willen dat alleen het noodzakelijke gebeurd. Ze willen het versoberen. Dat houdt vooral de veiligheid en de geluidsoverlast in. Daar valt niet meteen de verbouwing van de raadzaal, of de herinrichting van het stadhuis met bijvoorbeeld meer vergaderzalen onder. Plannen die wel vallen onder die 8 miljoen.

Burgemeester Richard Korteland erkent dat de plannen nu niet weer ineens tevoorschijn hadden moeten komen. “Wij hebben dat niet juist gedaan”, zegt hij namens het bestuur van de gemeente. “Dat hebben wij gewoon niet goed gedaan.”

Als reden wordt het korte tijdsbestek gegeven tussen de vorige behandeling hierover in de raad, van eind september, en het aanleveren van de begroting. Nu verdwijnt voor de tweede keer het plan voor de miljoenenverbouwing van het stadhuis in de laden. Voorlopig, want er komt een nieuw plan voor een goedkopere verbouwing met alleen het noodzakelijke.

Stefan Klomp (RTV Drenthe)