Nieuws

Mevrouw Voogt lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Voogt-De Vroome was van 1986 – toen 15 jaar! – tot 2019 vrijwilligster bij De Meppeler Zwem- en Waterpolovereniging “M.Z.P.C. De Reest”. Ze was er jeugdtrainster en heeft er mede voor gezorgd dat diverse jeugdteam met een gekwalificeerd kader bij de “Koninklijke Nederlandse Zwembond” geregistreerd staan. Ze was bij alle wedstrijden aanwezig.

Door haar toedoen heeft de vereniging een bovenregionale uitstraling met allure gekregen. Mevrouw Voogt-De Vroome is van 1992 tot 1997 secretaris van het algemeen bestuur geweest en was actief met de ledenwerving, was van 2006 tot 2012 lid van de technische commissie en sinds 2011 voorzitter van de activiteitencommissie.

Foto Sander Konstapel