Nieuws

Albert van Gijssel Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Meneer Van Gijssel is van 1976 tot 1986 vrijwilliger geweest bij de jeugdraad van de gereformeerd kerk in Meppel. Hij was medeorganisator van de rommelmarkten tijdens Koninginnedagen en in september vrijwilliger bij het starten van het jeugdwerk.

Van 1972 tot 1997 was meneer vrijwilliger bij het Rode Kruis. Hij was hulpverlener bij evenementen en heeft deelgenomen aan de hulpverleningsoefeningen bij rampen. Later was hij afdelingscoördinator voor de verbindingsondersteuning, onder meer bij de treinkapingen in Wijster en De Punt.

Meneer Van Gijssel was betrokken bij grote evenementen zoals de TT te Assen, de Elfstedentocht en de concours hippique te Meppel.

Van 1997 tot 2001 was hij diaken van de Gereformeerde kerk te Nijeveen. Tevens was meneer vertegenwoordiger van de kerk bij de regionale classis vergaderingen.

Vanaf 2004 tot 2008 was meneer opnieuw diaken van de kerk. Wederom na een tussenstop van 3 jaar was hij van 2011 tot 2014 scriba van de kerk. Momenteel is hij notulist van de kerkenraad.

Sinds 2014 is hij coördinator van het distributiecentrum van de Voedselbank Zuidwest-Drenthe. Meneer stuurt vrijwilligers aan, doet administratieve taken en springt bij waar nodig.