Nieuws

Mevr Madarbaks lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Madarbaks is sinds 1998 vrijwilligster bij Welzijn Mensenwerk te Meppel. Ze was betrokken bij het allochtone vrouwennetwerk en organiseerde en ontwikkelde onder andere activiteiten voor deze groep vrouwen.

Ook nam ze deel aan diverse kadertrainingen. Ze was betrokken bij de oprichting van het vrouwencentrum en bij de groep Geweldige Vrouwen.

Ze was medeorganisator van diverse activiteiten rondom gezondheid en armoede.

Samen met het wijkplatform werkte ze aan diverse, multiculturele wijkactiviteiten in de wijk Haveltermade. Ook was ze lid van wijkplatform Koedijkslanden. Hierbij zette zij zich in voor de minderbedeelden in de samenleving.

Ze is jarenlang bestuurslid van stichting Samenleveringsopbouw geweest, de voorloper van Welzijn Mensenwerk te Meppel. In 1982 heeft ze een Surinaamse commissie opgericht. Ook was mevrouw lid van het Anti Discriminatie Bureau Meppel.

Tot slot was mevrouw van 2007 tot 2018 lid van de werkgroep “Een Wereld voor Vrouwen” die sinds een aantal jaren een stichting is. Deze stichting heeft inmiddels een adressenbestand van 400 vrouwen. Ze heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze stichting door onder andere namens kleurrijk Meppel zitting te nemen in de werkgroep. Ze had een belangrijke rol in de organisatie van de Surinaamse avonden. Ook de Surinaamse kraam op de wereldmarkt is mede door haar inzet tot stand gekomen.

Foto Sander Konstapel