Nieuws

Mevr Linde-Groenewoud lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Linde-Groenewoud is van 1970 tot 2007 vrijwilligster geweest bij de Nierstichting. Als wijkcoördinator was ze betrokken bij de jaarlijkse collecteweek.

Sinds 1974 is mevrouw lid van de christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging “Passage”. Daar is ze momenteel voorzitter. Ze is jarenlang reiscoördinator geweest en is redacteur van het maandblad.

Vanaf 1976 is ze vrijwilligster van de schildervereniging Kameleon.

Van 1980 tot 1998 was mevrouw vrijwilligster bij de interkerkelijke Jeugddienst Commissie “IJC”. Deze commissie had als doel jongeren elkaar te laten ontmoeten op een laagdrempelige manier.

Vanaf 1998 is ze vrijwilligster bij de Protestantse Wijkgemeente Meppel “Stad en Landen”. Ze was ouderling van het Pastoraat. Momenteel is mevrouw nog adviseur bij de inrichting van de verbouw van de Oude Kerk te Meppel.

Tot slot is mevrouw Linde-Groenewoud sinds 2019 mantelzorger voor haar vader. Ze verricht onder andere huishoudelijke taken en ondersteunt hem waar nodig.

Foto Sander Konstapel