Sport

Meppeler Gymnasten toonden vaardigheden

Het was afgelopen zaterdag weer een mooie dag voor de allerjongste turnmeisjes en -jongens van de gymnastiekvereniging FC Meppelgymnastiek. Ze hadden weer een onderlinge ‘meetmoment’. De gedachte hierachter is dat de jongste turnsters hierdoor brede motorische vaardigheden ontwikkelen, een succeservaring kunnen beleven, hierdoor meer plezier in het turnen hebben en door deze basis zich verder door kunnen ontwikkelen.

Het ‘meetmoment` werd gehouden in sporthal “Koedijkslanden”. 41 jongens en meisjes hadden zich opgegeven. Deze waren verdeeld in 2 rondes. Ze mochten op 5 toestellen verschillende oefeningen laten zien voor de meisjes was dit Brug, Sprong, Vloer A en Vloer B en de Balk. De jongen deden i.p.v. de Balk: Voltige en Brug gelijk. De eerste toestel ronde was voor een aantal kinderen best spannend. Daarna zag je ze ontspannen en lieten ze mooie oefeningen zien. Allen gingen na afloop met een mooi diploma naar huis.

Tekst/ foto FC Meppel Gym