Meppel vraagt brandweer om vrijwillig QR-codes te checken

De gemeente Meppel doet een beroep op de brandweer voor het controleren van het coronatoegangsbewijs. De gemeente hoopt ze dit weekend al in te kunnen zetten op sportvelden.

Sinds oktober biedt Meppel aan sportclubs de mogelijkheid om professionele beveiligers in te zetten bij het controleren van de QR-codes om zo de druk op vrijwilligers te verminderen. Dat bericht is positief ontvangen door de clubs.

Momenteel lukt het niet om alle clubs te bedienen omdat er grote personeelskrapte is. Alle medewerkers handhaving zijn al ingezet en, mede door ziektegevallen, zijn er ook niet genoeg ingehuurde beveiligers beschikbaar.

Vrijwilligerswerk in eigen tijd
Daarom doet Meppel een beroep op de brandweer. Al het brandweerpersoneel van Meppel is makkelijk bereikbaar dankzij één gezamenlijke e-maillijst. De brandweermannen en -vrouwen zijn benaderd om in hun vrije tijd en op vrijwillige basis te helpen met de controles. Als ze hierop in gaan dan doen ze dat dus als privépersoon, dus zonder uniform, en krijgen ze er niet voor betaald.

Het brandweerpersoneel mag zelf kiezen of ze hiervoor open staat. De vergoeding die gemeente Meppel betaalt komt ten goede aan de personeelsvereniging. Hiermee kunnen de brandweerlieden in de toekomst bijvoorbeeld een uitje organiseren.

Of de brandweerlieden gebruik maken van het aanbod is nog niet bekend. Als ze op het aanbod ingaan, hoopt Meppel de hulptroepen al morgen in te zetten op de sportvelden.

Alleen in Meppel
Op dit moment is de vraag alleen door de gemeente Meppel uitgezet. Op andere kazernes is er nog geen beroep gedaan, meldt Veiligheidsregio Drenthe.

Foto Shutterstock