Nieuws

Meppel krijgt mogelijk themapark van 60 hectare

Shows over geschiedenis van Drenthe, geen focus op attracties. Meppel krijgt mogelijk een themapark van 60 hectare groot. Even ter vergelijking: het park wordt dan net zo groot als 85 voetbalvelden. Wildlands in Emmen is 24 hectare.

Het gaat niet om een concurrent van een park als Walibi. De invulling wordt gezocht in voorstellingen en shows over de cultuurhistorische waarden van Drenthe en Nederland. Het park gaat zich niet focussen op attracties. De gemeente Meppel kan vanwege concurrentiegevoelige en bedrijfseconomische redenen momenteel geen verdere details geven over het park.

De provincie doet samen met de gemeente onderzoek naar de komst van het park. De gemeente Meppel is in ieder geval enthousiast en heeft al opdracht gegeven voor onderzoek naar de locatie ervan. Gemikt wordt op het zuidelijke deel van Noord IV. Dat is een nog aan te leggen bedrijventerrein langs de A32, tussen Meppel, Ruinerwold en Havelte.

Als het themapark er komt, gaat het om een alternatieve invulling van het beoogde bedrijventerrein. Het gebied is aangemerkt voor toekomstig bedrijventerrein. energielandschap, recreatie- of natuurgebied. Nu is het nog boerenland. De boeren die er zitten zijn verplicht om bij verkoop hun grond als eerste bij de gemeente aan te bieden. Daarna mag de grond niet meer voor agrarisch worden gebruikt.

Werkgelegenheid
Uit een eerder onderzoek is gebleken dat het park een ‘zeer positief’ effect kan hebben op zowel de lokale als regionale economie. ‘Het park levert veel directe en indirecte werkgelegenheid.’ Hoeveel banen het kan opleveren is nog niet duidelijk. Daarnaast voegt het waarde toe aan al bestaande faciliteiten en dienstverlening.
“Daarmee draagt de komst van het themapark bij aan innovatie en versterking van de regiofunctie van Meppel en van de Drentse toeristische sector in zijn geheel”, concludeert het bestuur van de gemeente Meppel. “Ook zet het themapark in op de koppeling met kansen voor duurzaamheid, natuur, onderwijs en cultuur.”

GroenLinks heeft zo de twijfels over de plannen. “De invulling voor het gebied is nog volledig open”, reageert fractievoorzitter Anouk de Vlieg. De partij had al bedenkingen om het landbouwgebied te veranderen voor industrie. “Daarmee zou opnieuw een deel van het open landschap rond de stad verloren gaan. Dat blijft zo als er een themapark komt.” De werkgelegenheid ziet de partij wel zitten. “Dat is natuurlijk welkom. Meppel een prachtige omgeving, die we graag met bezoekers delen.”

De provincie wil graag het toerisme in Drenthe verstevigen. Daarom is de provincie actief op zoek naar een extra aanvulling voor de dag- en verblijfsrecreatie. Deze zoektocht leidt nu naar dit themapark, waarvoor Meppel in beeld is als locatie.

Weinig bebouwing, veel natuur. In de plannen voor het themapark wordt een groot deel van de 60 hectare natuurlijk ingericht. Het gaat dan om ‘minimale bebouwing’.

De plannen zijn gisteravond in een besloten vergadering besproken met de gemeenteraad. Een onderzoek van de provincie naar de haalbaarheid van de plannen is bijna klaar. Halverwege volgend jaar moet blijken of de komst van het park haalbaar is of niet.

“Ik kijk uit naar de resultaten van dit onderzoek”, reageert Xander Topma namens de SP. “Het is een bijzondere invulling van een stuk grond dat als industrie bestemd was.” Het plan spreekt de SP aan vanwege de natuurlijke en culturele waarden die het meebrengt. “In vergelijking met industrie zal er veel meer ruimte zijn voor natuur en landschap en dat juichen wij ontzettend toe.”

Ook voor GroenLinks is het nu wachten op de verdere plannen en onderzoeken. “We zullen alert zijn op duurzaamheid en de omgang met de omwonenden.”

RTV Meppel/ foto Hans Wolff (Noord IV)